„Pop“ funkcija „Python“

Kas yra pop funkcija?

Metodas pop () pašalina ir grąžina paskutinį elementą iš sąrašo. Yra neprivalomas parametras, kuris yra elemento, kuris bus pašalintas iš sąrašo, rodyklė. Jei indeksas nenurodytas, a.pop () pašalina ir grąžina paskutinį elementą sąraše. Jei indeksas, perduotas metodui pop (), nėra diapazone, jis išmeta „IndexError: pop“ indeksą iš diapazono išimties.

Naudojimo pavyzdys

cities = ['New York', 'Dallas', 'San Antonio', 'Houston', 'San Francisco']; print "City popped is : ", cities.pop() print "City at index 2 is : ", cities.pop(2)

Rezultatas

City popped is : San Francisco City at index 2 is : San Antonio

Pagrindinis kamino funkcionalumas

Šis pop()metodas dažnai naudojamas kartu su append()pagrindinėmis „stack“ funkcijomis „Python“ programoje.

stack = [] for i in range(5): stack.append(i) while len(stack): print(stack.pop())

Daugiau informacijos:

Oficialius dokumentus pop()galite rasti čia