„Python“ grąžinimo pareiškimai, paaiškinti: kas tai yra ir kodėl juos naudojate

Visos funkcijos grąžina vertę, kai iškviečiama.

Jei po grįžimo sakinio yra išraiškų sąrašas, tas išraiškų sąrašas įvertinamas ir vertė grąžinama:

>>> def greater_than_1(n): ... return n > 1 ... >>> print(greater_than_1(1)) False >>> print(greater_than_1(2)) True

Jei nenurodytas išraiškų sąrašas, Nonegrąžinama:

>>> def no_expression_list(): ... return # No return expression list. ... >>> print(no_expression_list()) None

Jei vykdant funkciją pasiekiamas grąžinimo sakinys, dabartinis funkcijos iškvietimas paliekamas tuo metu:

>>> def return_middle(): ... a = 1 ... return a ... a = 2 # This assignment is never reached. ... >>> print(return_middle()) 1

Jei nėra grąžinimo sakinio, funkcija grąžina None, kai ji pasieks pabaigą:

>>> def no_return(): ... pass # No return statement. ... >>> print(no_return()) None 

Viena funkcija gali turėti kelis returnteiginius. Funkcijos vykdymas baigiasi, kai returnpasiekiamas vienas iš šių teiginių:

 >>> def multiple_returns(n): ... if(n): ... return "First Return Statement" ... else: ... return "Second Return Statement" ... >>> print(multiple_returns(True)) First Return Statement >>> print(multiple_returns(False)) Second Return Statement 

Viena funkcija gali pateikti įvairius tipus:

 >>> def various_return_types(n): ... if(n==1): ... return "Hello World." # Return a string ... elif(n==2): ... return 42 # Return a value ... else: ... return True # Return a boolean ... >>> print(various_return_types(1)) Hello World. >>> print(various_return_types(2)) 42 >>> print(various_return_types(3)) True

Net įmanoma, kad viena funkcija grąžintų kelias vertes tik su viena grąža:

 >>> def return_two_values(): ... a = 40 ... b = 2 ... return a,b ... >>> print("First value = %d, Second value = %d" %(return_two_values())) First value = 40, Second value = 2

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Python“ dokumentus.